Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Vọng thu trăng


Trăng thu vằng vặc chiếu qua song
Ai đó bâng khuâng khúc nhạc lòng
Bóng liễu lung linh tia nguyệt rọi
Tơ mành thấp thoáng ánh đèn chong
Bài thơ chưa trọn người chờ sửa
Cuộc sống chan hòa bạn vẫn mong
Thi sĩ-trăng thu nguồn ngẫu cảm
Thuyền thơ có đợi khách sang sông?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét