Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Đã có anh Khúc Thị Hiền họa

Tác giả: Nguyễn Lý
Nghệ sĩ ưu tú: Hoàng Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét