Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Nghe thu


Anh có nghe? Khi mùa thu tới?
Hai chúng ta chưa hề chung lối
Trái đất quay, quay tròn quay mãi
Vẫn hai đầu, nam bắc vời xa

Em đã nghe! Nghe mùa thu tới
Nghe lá rơi, nghe lòng bối rối
Như có anh-hai mình chung lối
Quên hết sầu, êm ái bên nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét