Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Thảng thốt


Canh khuya thảng thốt thấy đơn côi
Cô quạnh sầu dâng-luống ngậm ngùi
Đã hết êm ru lời thủ thỉ
Đâu còn rộn rã tiếng cười vui
Ngoài kia thời cuộc luôn sôi động
Sâu thẳm đời ta vẫn lẻ loi
Những mộng ngao du quên xế bóng
Chim trời rũ cánh đã lìa đôi

18/8/2006

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét