Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Nhà thơ Khúc Thị Hiền và các bạn thơ trong chương trình "Không gian thơ" - Thi đàn Việt Nam

Nhà thơ Khúc Thị Hiền trong chương trình "Không gian thơ"
Ngọc Lan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét