Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Nhớ Huế

Bài thơ được thể hiện trong chương trình Không gian thơ- Thi đàn Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét